HACKATHON MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1 – ORGANİZASYON

Hackathon Mimarlık ve Mühendislik Yarışması, MSMB (Mimar Sinan Mühendisler Birliği) tarafından düzenlenmektedir.

2 – AMAÇLAR

Yarışma;

 • Mimarlık ve Mühendislik alanında yenilikçi fikirleri desteklemek,
 • Ülkemizin dünya mimarlık ve mühendislik piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek,
 • Özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına ve geliştirilmesine zemin hazırlamak,
 • Öğrenciler ile ilgili ticari sektörleri buluşturmak,
 • Türkiye’de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • 2023 stratejisine paralel çalışma yürütmek

amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Hackathon Mimarlık ve Mühendislik Yarışması, 2021 yılında ilk kez gerçekleştirilecektir.

İlk yarışmanın konusu Çevre Sorunları ve Afet Yönetimi için Teknolojik Çözümler olarak belirlenmiştir.

 3 – KİMLER KATILABİLİR
 • Üniversitelere kayıtlı tüm 3. ve 4.sınıf  öğrencilerine ve
 • Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik bölümlerinden son 2 yıl içerisinde mezun olanlara açıktır.
 • Yarışmaya grup olarak veya bireysel başvurmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir. Grup üyelerinin hepsinin A veya B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Bireysel başvurular ön eleme sonuçlarına göre, MSMB tarafından grup olarak düzenlenecektir.
4 – KAPSAM

Hackathon yarışması, bir stratejik inisiyatifinin öne çıkarılması, çalışılması, geliştirilmesi, içselleştirilmesi ve yenilikçi ürün/ hizmet veya deneyimler tasarlanmasına yönelik projelerin (fikirlerin) ortaya çıkartılmasını teşvik etmek amacıyla yapılan bir etkinliktir.

Mimarlık ve Mühendisliğin her alanında (veya kapsamında) katılıma açıktır. İlgili kapsamda öğrenciler bireysel ya da grup olarak katılım gösterebilir. Kapsam dahilinde 1. olan grup için ödüllendirme yapılacaktır. Yarışma kapsamına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

Mimarlık ve Mühendisliğin her alanında ve inovatif projelerin tasarlanması, bir stratejik inisiyatifinin öne çıkarılması, çalışılması, geliştirilmesi, içselleştirilmesi ve yenilikçi ürün/ hizmet veya deneyimler tasarlanmasına yönelik projelerin (fikirlerin) ortaya çıkartılması, yeniden tasarlanması ve mühendislik çalışması yapılarak geliştirilerek iyileştirilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda, yepyeni fikirler geliştirerek sorun ve ihtiyaçlara yenilikçi çözümler getirilmesi veya mevcut fikirler ve çözümlerin geliştirilerek farklı yenilikçi çözüm, ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi, belirlenen kapsama bağlı olarak ihtiyaçların araştırılarak yeniden tasarlanması ve mühendislik çalışması yapılarak geliştirilmesi, iyileştirilmesi beklenmektedir.

5 – YARIŞMA TAKVİMİ
5.1. Duyuru:

Yarışma duyurusu ve katılım koşulları  hackathon.msmb.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

5.2. Kayıt:

Yarışmacılar, kayıtlarını   hackathon.msmb.org.tr internet sitesinden 23 Ağustos 2021 tarihinden, 1 Eylül  2021 tarihine kadar elektronik olarak yapabileceklerdir.

5.3. Tasarımların Teslimi:

Yarışmacılar, katılım koşullarına uygun olarak hazırlayacakları projelerini, kendileri ile paylaşılacak ortama yüklemeleri beklenecektir. Proje yüklemeleri 26 Eylül  12:00’dan sonra kabul edilmeyecektir.

5.4. Yarışma Sonuçlarının İlanı ve Ödül Töreni:

Yarışma sonuçları ve ödül töreni 26 Eylül 2021 günü gerçekleşecektir ve  hackathon.msmb.org.tr web sitesi üzerinden ilan edilecektir. 26 Eylül 2021 Eylül tarihinde her proje ekibinden bir temsilcinin projelerini 5 dakikalık zaman diliminde seçici kurula sunması beklenmektedir.

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler  hackathon.msmb.org.tr web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

6 – ÖDÜLLER

Hackathon kapsamında birinci olan proje sahipleri ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

1.’lik ödülü : 25.000 TL

 • Para ödülleri derecelerin görsellerinin kamuoyuna açıklanmasından itibaren 4 ay içerisinde taraflara ödenecektir.
 • Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
7 – KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışmaya katılım ve başvuru ücretsizdir.
 • Katılımcılar ilgili kategoride bireysel veya grup olarak katılabilirler.
 • Gruplar 5 kişiden oluşacaktır.  Hackathon başlama anında katılamayacağını bildiren katılımcılar yerine, yedek katılımcılardan MSMB tarafından atama yapılarak gruplar 5 kişiye tamamlanacaktır.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 1 Eylül 2021 tarihindenönce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
 • MSMB personeli yarışmaya hiçbir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa organizatör kuruluş tarafından ödülü geri alınır.
8 – KATILIM FORMATI
1. Adım (Üye Kayıt) :

Yarışma katılımcılarının, “hackathon.msmb.org.tr”adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir .

Başvuru sonrasında herkesin paylaştığı telefon numarasına kişilik envanter giriş kodunun bulunduğu sms gönderilecek. Eğer kod başvuran kişiye gitmediyse “https://hackathon.msmb.org.tr/iletisim-formu/ “ üzerinden MSMB’ye ulaşması gerekmektedir. Burada başvurunun takibi başvuru sahibine ait olacak.

Önemli: Projelerini sorunsuz bir şekilde, eksiksiz ve tam olarak yükleme sorumluluğu yarışmacılara aittir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden MSMB sorumlu değildir. Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecektir.

2. Katılımcıların Belirlenmesi

Hackathon katılımcıları doldurulacak kişilik envanteri ve başvuru formu baz üzerinden MSMB Hackathon başvuru komisyonu tarafından belirlenecektir.

Grup Başvuru ve Katılımı Hakkında

Yarışmaya grup ve bireysel katılım mümkündür. Yarışmaya bireysel başvuru mümkün ise de, bireysel başvurular ön eleme testi sonuçlarına göre, organizatör kurum/MSMB tarafından grup olarak düzenlenecektir. Grup katılımı için tüm grup üyeleri sisteme ayrı ayrı üye olmak zorundadır. Grup projesini grup temsilcisi olarak seçilen kişi sisteme yükleyebilir.

UYARILAR
 1. Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.
 2. Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir. Grup liderinin diğer üyeleri mail adresi aracılığı ile projeyi yüklemeden önce projeye katılmaya davet etmesi gerekmektedir.
 3. Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.
 4. Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 5. Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.
 6. Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kayıt olması için önem arz etmektedir. Projeler yüklendikten sonra yüklenen paftaların açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir. Proje yüklemeleri 26 Eylül  12:00’dan sonra kabul edilmeyecektir.
 7. Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere MSMB Genel Merkezine en geç 1 Kasım 2021 tarihinde ulaşacak şekilde teslim edilebilir.
9 – SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul “ hackathon.msmb.org.tr ”  adresinden duyurulacaktır.

Hackathon, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler  hackathon.msmb.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

10 – DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar ve toplam puanlamadaki ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirme metriklerinin açıklamaları katılmaya hak kazananlar ile paylaşılacaktır.

 • Konseptin Olgunluğu & Tema Uyumluluğu (Ağırlık :10)
 • Hedefler (Ağırlık :15)
 • Hedef Kitle (Ağırlık :5)
 • Teknoloji (Ağırlık :10)
 • İnsan ve Çevre Etkisi (Ağırlık :15)
 • Motivasyon (Ağırlık :5)
 • Uygulanabilirlik (Ağırlık :20)
 • Yenilikçi Yönü  (Ağırlık :10)
 • İşlevsellik & Kullanılabilirlik & Sürdürülebilirlik (Ağırlık :10)
11 – DİĞER HUSUSLAR

Organizatör kurum, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

Organizatör Kurum/MSMB, yarışmaya katılan katılımcılara ait tasarımlar ve/veya mühendislik çalışmaları üzerindeki fikri sınai ve mali haklar kapsamında; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kamuya iletim, yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma, sergileme, tasarımın uygulandığı ürünü üretme, piyasaya sunma, satma ve/veya ithal etme haklarına süresiz sahip olacaktır. Kullanım haklarının Organizatör Kurum/MSMB’e verilmesi karşılığında, tasarım ve/veya mühendislik çalışması sahibi katılımcı, Organizatör Kurum/MSMB’ den herhangi bir kullanım bedeli, lisans bedeli ve benzeri bir bedeli talep etmeyecektir. İlaveten, tasarım ve/veya mühendislik çalışması sahibi katılımcı, tasarıma ve/veya mühendislik çalışmasına ilişkin tüm mali ve fikri sınai hakların şartsız, yer, süre, sayı, muhteva ve mecra sınırlaması olmaksızın üçüncü kişilere devir yetkisini içerecek şekilde Organizatör Kurum/MSMB’e geçeceğini, kullanım haklarının bu şekilde Organizatör Kurum/MSMB’ ne ait olması için gereken tüm belge/sözleşmeleri imzalayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddeye aykırı davranış halinde, ilgili tasarım ve/veya mühendislik çalışması sahibi, Organizatör Kurum/MSMB’nin uğramış olduğu zararları nakden ve defaten ödeyeceğini de kabul, beyan, taahhüt eder.

Yarışmaya gönderilen tasarımların ve/veya mühendislik çalışmalarının özgün olmamasından doğacak tüm hukuki, cezai ve idari sorumluluklar yarışmacıya aittir.

Katılımcılar işbu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

12 – TASARIM HAK SAHİPLİĞİ

Ödül kazanan projeler dahil, ön elemeyi geçen, kendilerine mentör/danışman atanan, eğitim verilen tüm projelerin tasarım hakları Organizatör Kurum/MSMB aittir. Katılımcılar yarışmaya bunu bilerek katılmaktadırlar. Katılımcılar yarışmaya katılırken projeleri ile ilgili fikri sınai haklardan organizatör kurum/MSMB lehine feragat etmeyi şimdiden kabul etmişlerdir.

13 – YARIŞMA SEKRETERYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ   

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

 

MSMB GENEL MERKEZ

Arapcami Mahallesi Hediye Sokak No:6 Kat:5

Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon: 0 212 238 01 60

hackathon.msmb.org.tr