Mimar Sinan Mühendisler Birliği

2007 yılında uzun soluklu bir yola koyulan Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği; kısaca MSMB – Mimar Sinan Mühendisler Birliği, mimarlık, mühendislik ve şehircilik alanlarında çalışan insanlarla dayanışma içerisinde, dünya çapında etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak amacıyla kurulmuştur. Mühendislik ve Mimarlık alanlarında, tüm insanların varoluş gayesi doğrultusunda huzur içinde yaşamasına katkı sağlayacak, medeniyetimizin değerlerine uygun, öncü ve özgün projeler üretmek; bu kapsamda nitelikli insan yetişmesine katkı sağlamak Birliğimizin temel misyonudur.

Meslekî dernek ve kuruluşlar, hem kişisel bilgi ve becerinin daha etkin kullanımı hem de bir araya gelerek birbirinden güç ve destek almak yani bir sinerji oluşturmak için kurulurlar. Toplumumuzun saygı duyduğu ilim ve fikir insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda kurulan MSMB, kendisini bu alanda çalışan derneklere alternatif olarak değil, iyilik ve güzellikte yarışan bir paydaş olarak görmektedir. Derneğimizin aynı kulvardaki oluşumlardan farkı ise mimarlık, mühendislik, şehircilik, tasarım, teknoloji ve hayat standartlarına ilişkin konulara derinlikli, kritik-analitik, felsefî ve entelektüel bakış açısıyla yaklaşması olacaktır.

MSMB’ye Üye Olmak için

MÜHENDİSLER BİRLİĞİ

2007 yılında uzun soluklu bir yola koyulan Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği; kısaca MSMB – Mimar Sinan Mühendisler Birliği, mimarlık, mühendislik ve şehircilik alanlarında çalışan insanlarla dayanışma içerisinde, dünya çapında etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak amacıyla kurulmuştur. Mühendislik ve Mimarlık alanlarında, tüm insanların varoluş gayesi doğrultusunda huzur içinde yaşamasına katkı sağlayacak, medeniyetimizin değerlerine uygun, öncü ve özgün projeler üretmek; bu kapsamda nitelikli insan yetişmesine katkı sağlamak Birliğimizin temel misyonudur.

MİMAR SİNAN

MESLEKİ KARİYER TAMAMLAMA PROJESİ

Mühendishane faaliyeti, 19 ilde iki binin üzerinde öğrencinin hayatlarına dokunabilmiş bir MSMB markasıdır. Fütüvvet geleneğine ve medeniyet tasavvuruna sahip, aslına ve nesline karşı sorumluluk hisseden, iş dünyasının işleyişi ve stratejilerini bilen, çevresinde olup bitenleri kritik analitik düşünce yöntemiyle değerlendirme kabiliyetine sahip mühendisler yetiştirmek için Mimar Sinan Mühendisler Birliği tarafından 2016 yılında hayata geçirilmiştir.

MÜHENDİSHANE

Mimarhane, Mimar Sinan Mühendisler Birliği bünyesinde, alanında yetkin isimlerden oluşan İstişare Kurulunun fikirleri doğrultusunda geleceğin mimarlarının yetişmesine destek olabilmek amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Milli ve manevî değerlerin bilincinde, mimarîyi ilgilendiren disiplinlerin gerektirdiği donanıma sahip ve ‘dünyayı güzelleştirme’ amacını kendisine düstur edinmiş nitelikli tasarımcılar yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

MİMARHANE

İnsanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ileri sürülen fikirler ve bunların ışığında geliştirilen faydalı icatlar, hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir. Ancak bir icat ortaya çıkarma ve patentleşme süreci yoğun Ar-Ge çalışması, etkin piyasa/pazar araştırması ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Mucithane, MSMB bünyesinde sözü geçen faaliyetlerin karşılanması maksadıyla kurulmuş bir “Bilim ve Teknoloji Merkezi” olup aynı zamanda inovatif projeler üretmek için araştırmacılar yetiştiren bir “Mucit Okulu”dur. Mucithane, üllkemizin kalkınma ve gelişme sürecine katkıda bulunacak fikirlerin ve icatların yerli/ulusal katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin toplum yararına sunulması maksadıyla mucitlere veya mucit adaylarına, fikirlerinin özgünlüğünü veya mevcut ürünlerden farklılığını otaya koyabilme; mevcut sorunlara ilişkin ürettiği çözümleri açıklayabilme; icatlarını yatırımcı kuruluşlarla paylaşma ve üretime geçirebilme imkânı sunmayı hedefleyen bir MSMB markasıdır.

MUCİTHANE

YARIŞMAYA HAZIR MISIN ?

HEMEN BAŞVUR

DERNEK FAALİYETLERİMİZ VE ORGANİZASYONLARIMIZ